Dubbele veldwaarden weergeven in MySQL

Standaard

Hoe kan je van een veld aangeven dat de waarde in de vorige rij ook voorgekomen is. Of met andere woorden gezegd: in de query resultaten weergeven welke waarde meerdere keren voorkomt.

1. Voeg een variabele toe aan de query:

from table x, (select @email := ”) z

2. Controleer deze waarde in de select:

select
IF(@email = x.email,1,0) as contact_double_email,

3. Wijzig de waarde van de variabele in de select:

Opgelet! Deze pas na de controle plaatsen

(@email := x.email) as old_email

4. Sorteren op het te controleren veld:

order by x.email

5. Voorbeeld:

select
IF(@email = x.email,1,0) as contact_double_email,
(@email := x.email) as old_email
from table x, (select @email := ”) z
order by x.email

Advertenties

Je kan de Magento back-end versnellen op een zeer eenvoudige manier

Standaard

http://stackoverflow.com/questions/3669211/saving-in-magento-taking-a-very-very-long-time

Ook in MySQL kan je een e-mail valideren!

Standaard

IF(x.email NOT REGEXP ‘^[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$’,’invalid’,”)

Gebruik altijd CFCONTENT in combinatie met CFHEADER

Standaard

Doe je dit niet, dan bestaat het risico dat niet alle gebruikers de te downloaden bestanden krijgen geopend. Om ervoor te zorgen dat dit wel kan, voeg dan simpelweg de CFHEADER tag boven de CFCONTENT tag toe.
Zie voorbeeld:

<cfheader name=”Content-Disposition” value=”attachment; #resFile.filename#”>
<cfcontent type=”application/pdf” file=”#request.pad#uploads\pdf\#resFile.filename#”>

Voor meer info:
http://livedocs.adobe.com/coldfusion/8/htmldocs/help.html?content=Tags_c_11.html
http://www.justskins.com/forums/using-cfheader-and-cfcontent-22828.html